Progressiv Retinal Atrofil-PRA

Progressiv Retinal Atrolfi- PRA
Proggressiv retinal atrofi (PRA) er en arvelig øyesydom. Progressiv betyr fremadskridende,retina er det latinske navne for netthinna og atrofi vil si at celler i vevet i brytes ned.


I bakerste del av øyet finner vi netthinna. Den er oppbygd av to typer synsceller:tapper og staver.
Stavene er mest lysømfintlig og viktigst for mørkesynet. I begynnelsen av sykdomsutvikling er det disse stavene som ødelegger, og hunder vil se dårligere ved svakt lys.De første symptomene er ofte at hunder vegrer seg for å gå ut om kvelene. Og i mange tilfeller vil den også reagere på ting den ikke har brydd seg om tildligere. Hunden vil etter hvert se ting som kommer forfra,men ikke fra siden,ogsåkalt tunnelsyn.Grunnen til dette er at konsentrasjonen av staverer størst i utkanten av netthinnen. Etter hvert vil ogsåtappene brytes ned og ødelegges. PRA vil gradvis føre til netthinnedød,noe som i nesten omgang fører til at hunden vil miste synet.

PRA har et recessivt nedarvingsmønster. Det vil si at begge foreldre må være bærer av lidelsen for at et individ skal utsvikle sykdommen. Det betyr at en hund kan være bære genet for PRA uten å selv bli syk. Det er disse friske bærerne som medfører problemer i avsarbeidet. I den senere tid har man påvist genet for den typen PRA som rammer tolleren, og en slik DNA -test er nå tilgjengelig oss
www.optigen.com

Testede hunder deles i tre kategorier. De som er genetisk fri for PRA klassifiseres som normal/cleat (A), mens carrier (B) er friske bærere. Disse vil ikke utvikle lidelsen selv,men bærer genet for PRA vidre. Affected (C) er hunder som i tillegg til å bære genet videre også vil bli rammet av lidelsen sel.