Sykdommer oss Nova Scotia Duck Tolling R

Sykdommer oss Toller.

Tollersyken
Systemisk Lupus Erytematosus (SLE)
Progressiv Retinal Atrofi - PRA
Collie Eye Anomaly - CEA
Andre sykdommer